Naród żydowski został wymyślony.

 

„Na judaizm nie nawracali się tylko poszczególni ludzie, ale – tak samo jak w przypadku chrześcijaństwa – całe królestwa. Na przykład w Jemenie czy w Afryce Północnej. Podobnie stało się z leżącym pomiędzy Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym państwem Chazarów. W XII wieku ten nawrócony na judaizm turecki lud zaczął być spychany na zachód przez Tatarów i Mongołów Dżyngis-chana. Zatrzymali się we wschodniej Polsce. 75 procent polskich Żydów wygląda inaczej niż Polacy, gdyż jest pochodzenia chazarskiego.

(…)

Do dziś wielu Żydów pochodzących z Polski ma europejski wygląd. Dlaczego ? Otóż kaganat chazarski podbił ziemie zamieszkane przez Słowian. Mniej więcej w okolicach Kijowa. 25 procent polskich Żydów to potomkowie tych Słowian.

(…)

Potomkowie starożytnych Żydów to dzisiejsi Palestyńczycy. Ludzie ci zostali bowiem zarabizowani po tym, gdy w VII wieku Palestyna została podbita przez Arabów. Nie ma się im zresztą co dziwić. Arabowie ogłosili, że każdy, kto uzna Mahometa za proroka, zostanie zwolniony z podatków.

(…)

Członek Hamasu z Hebronu jest bliżej spokrewniony ze starożytnymi Żydami niż izraelski żołnierz, do którego strzela.

(…)

Oglądał pan kiedyś słynne żydowskie filmy kręcone w Nowym Jorku w latach dwudziestych ? Jak pan myśli, jaki kraj przedstawiano w nich jako ukochaną ojczyznę ? Polskę ! To była dla Żydów prawdziwa ojczyzna.

(…)

Jesteśmy wielokulturowym, wieloetnicznym społeczeństwem, a nie żadnym plemiennym monolitem, który może się separować od Arabów.”

„Naród żydowski został wymyślony”, rozmowa z profesorem Szlomo Sandem, historykiem z Uniwersytetu w Tel Awiwie, autorem książki ” Wymyślenie narodu żydowskiego”, „Żydzi”, Piotr Zychowicz, Poznań 2016, s. 15-17, cała rozmowa 13-22.